06-1949 9270 info@a-zvlinder.nl

Referenties

Myanou Schure heeft inmiddels, met kleine tussen posen, diensten verleend aan Audiologisch centrum Brabant met locaties in Breda, Tilburg en Eindhoven.

Haar specialiteit is ondersteuning van het administratieve proces; m.n. managementondersteuning, secretariële werkzaamheden en planningsactiviteiten.

Zij heeft het vermogen om zich snel en adequaat in te werken en voegt zich op een natuurlijke en professionele manier in de organisatie.

Haar snelheid van werken en haar prettige omgangsvormen met iedereen binnen onze organisaties maakt dat haar werk een hoog rendement geeft.

ACBrabant onderdeel van Libra Revalidatie en Audiologie maakt graag gebruik van haar diensten en zij zullen daar waar mogelijk haar bureau promoten. Mevrouw J.F.M. Dorjee-Albersen

“Tussen 25 september 2012 en 1 maart 2013 heeft Myanou met haar brede kennis, enthousiasme en kordaatheid de administratie van ons bedrijf in Breda versterkt, tijdens  zwangerschaps-bevallingsvervang.
Een moeilijke klus, omdat de routing van het AC-systeem maakt dat de veelheid van werkzaamheden en verschillen groot is. Op haar wijze heeft zij daar gestalte aan gegeven. Toen haar gevraagd werd secretariële taken voor een korte tijd op zich te nemen, heeft ze dat vol verve en correctheid gedaan.
Het maakt dat bij wederom een vraag om ondersteuning ik zeker aan haar zal denken!”
Mevrouw E-M. van Os, Unitmanager Audiologisch Centrum locaties, Breda, Tilburg en ‘t Kwetternest in Uden

Referentie door Sandra Graven, Hoofd secretariaat van het Audiologisch Centrum Brabant locatie Eindhoven. Myanou Schure heeft in 2008 naar volle tevredenheid gefunctioneerd bij het Audiologisch Centrum Tilburg/Breda. Door die goede ervaringen met Myanou, hebben wij haar benaderd om een langdurig ziekteverlof van een collega op te vangen. Haar flexibele en dienstverlenende houding viel direct weer op: een dag na ons gesprek ging ze kordaat en professioneel aan de slag; alsof ze hier al jaren werkte! Een greep uit haar werkzaamheden: notuleren van diverse vergaderingen en kindbesprekingen, uitwerken van verslagen en pro-actief aan de slag gaan met de actiepunten; opzet/lay-out van bestaande verslaglegging opnieuw opzetten en introduceren, uitvoering van alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden. Myanou is plezierig in de omgang en is erg servicegericht, zowel naar interne als externe cliënten. Zij heeft deze functie vervuld van september tot half december 2011.

Referentie door Sandra Graven, Hoofd secretariaat van het Audiologisch Centrum Brabant locatie Eindhoven. Van half december 2011 tot eind januari 2012 heeft Myanou werkzaamheden als managementassistente / Hoofd secretariaat opgepakt. Zij verzorgde alle werkzaamheden rondom de financiële en P&O- aangelegenheden, het aansturen van facilitaire zaken, interne publicaties, heeft een evenement georganiseerd en het bijbehorend draaiboek gemaakt. Daarnaast heeft zij inkomende en uitgaande correspondentie verzorgd en was zij aanspreekpunt voor de manager. Voor de manager regelde zij alle voorkomende zaken (vraagbaak, verzorgen van de vergaderstukken, telefonische contacten). Nauwkeurigheid, accuratesse en flexibiliteit zijn voor haar een vanzelfsprekendheid! Wij hebben Myanou als een fijne collega leren kennen, waarmee we uiterst plezierig hebben samengewerkt.
Referentie door Sandra Graven, Hoofd secretariaat van het Audiologisch Centrum Brabant locatie Eindhoven.

Jarno de Jonge, Projectmanager  Kallisto  Jarno de Jonge, Strategisch Adviseur Beleid&Innovatie Waterketen, Waterschap De Dommelmanaged Myanou at Waterschap De Dommel d.d. December 20, 2011.
“In een periode van 15 maanden heeft Myanou zich uiterst verdienstelijk gemaakt als projectsecretaris van het innovatieproject Kallisto. In dit project ontwikkelen gemeenten, waterschappen en universiteiten samen innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de optimalisatie van de afvalwaterketen in regio Eindhoven. Het doel is de waterkwaliteit van rivier de Dommel permanent te verbeteren. In een complex en wetenschappelijk project weet Myanou zich gemakkelijk staande te houden en te bewegen. In korte tijd is ze thuis geraakt in het vakjargon van de waterwereld. Myanou luistert actief, signaleert projectrisico’s en communiceert hierover accuraat met mij als projectmanager. Het prettige aan Myanou is dat ze aan een half woord genoeg heeft. Ze neemt initiatief, heeft een open houding en communiceert gemakkelijk met mensen van de werkvloer tot directie. Ze is van toegevoegde waarde geweest voor het prestigieuze innovatieproject Kallisto.”
Jarno de Jonge, Projectmanager  Kallisto  Jarno de Jonge, Strategisch Adviseur Beleid&Innovatie Waterketen, Waterschap De Dommel
managed Myanou at Waterschap De Dommel d.d. December 20, 2011

“Myanou Schure heeft gedurende van april tot en met juli 2011 de organisatie in handen gehad van de evaluatie van het accountmanagement van het Waterschap De Dommel. Bovendien heeft zij de rapportage verzorgd van de resultaten van de interviewrondes met overheids – en bedrijfsrelaties van het waterschap. Zij heeft de onderzoekers/ interviewers van dit project op een zeer professionele en effectieve wijze ondersteund, waarbij zij in staat bleek ook haar professionele deskundigheid toe te voegen. Ik heb Myanou leren kennen als een heel aardige, maar vooral ook professionele en kritische collega, die een zeer belangrijke bijdrage (ook kwalitatief – inhoudelijk) heeft geleverd in het welslagen van het onderzoek.
Hans Jansen” November 1, 2011
1st Hans Jansen, Senior Organisatie en HRM adviseur/ trainer, coach, Waterschap De Dommel
was a consultant or contractor to Myanou at A-Z Vlinder

1 2 3