06-1949 9270 info@a-zvlinder.nl

Projectondersteuning tussentijdse evaluatie Accountmanagement, Waterschap De Dommel

“Myanou Schure heeft gedurende van april tot en met juli 2011 de organisatie in handen gehad van de evaluatie van het accountmanagement van het Waterschap De Dommel. Bovendien heeft zij de rapportage verzorgd van de resultaten van de interviewrondes met overheids – en bedrijfsrelaties van het waterschap. Zij heeft de onderzoekers/ interviewers van dit project op een zeer professionele en effectieve wijze ondersteund, waarbij zij in staat bleek ook haar professionele deskundigheid toe te voegen. Ik heb Myanou leren kennen als een heel aardige, maar vooral ook professionele en kritische collega, die een zeer belangrijke bijdrage (ook kwalitatief – inhoudelijk) heeft geleverd in het welslagen van het onderzoek.
Hans Jansen” November 1, 2011
1st Hans Jansen, Senior Organisatie en HRM adviseur/ trainer, coach, Waterschap De Dommel
was a consultant or contractor to Myanou at A-Z Vlinder

Related Posts

Leave a Reply