06-1949 9270 info@a-zvlinder.nl

PROJECTSECRETARIS KALLISTO:

Jarno de Jonge, Projectmanager  Kallisto  Jarno de Jonge, Strategisch Adviseur Beleid&Innovatie Waterketen, Waterschap De Dommelmanaged Myanou at Waterschap De Dommel d.d. December 20, 2011.
“In een periode van 15 maanden heeft Myanou zich uiterst verdienstelijk gemaakt als projectsecretaris van het innovatieproject Kallisto. In dit project ontwikkelen gemeenten, waterschappen en universiteiten samen innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de optimalisatie van de afvalwaterketen in regio Eindhoven. Het doel is de waterkwaliteit van rivier de Dommel permanent te verbeteren. In een complex en wetenschappelijk project weet Myanou zich gemakkelijk staande te houden en te bewegen. In korte tijd is ze thuis geraakt in het vakjargon van de waterwereld. Myanou luistert actief, signaleert projectrisico’s en communiceert hierover accuraat met mij als projectmanager. Het prettige aan Myanou is dat ze aan een half woord genoeg heeft. Ze neemt initiatief, heeft een open houding en communiceert gemakkelijk met mensen van de werkvloer tot directie. Ze is van toegevoegde waarde geweest voor het prestigieuze innovatieproject Kallisto.”
Jarno de Jonge, Projectmanager  Kallisto  Jarno de Jonge, Strategisch Adviseur Beleid&Innovatie Waterketen, Waterschap De Dommel
managed Myanou at Waterschap De Dommel d.d. December 20, 2011

Related Posts

Leave a Reply