06-1949 9270 info@a-zvlinder.nl

Projectondersteuner Evaluatie Accountmanagement, Waterschap De Dommel te Boxtel

Tijdens mijn Projectsecretariswerkzaamheden bij Kallisto, kreeg ik het verzoek of ik ondersteuning wilde verlenen bij de evaluatie van het tussentijds Accountmanagement van Waterschap De Dommel. Concreet was dit het maken van afspraken voor 52 interviews tot en met de verslaglegging van die interviews voor de eindrapportage. Een zeer interessant project dat ik van 20 april t/m 19 juli 2011 heb uitgevoerd. De rapportage en advisering werden door de directie overgenomen. Graag bedank ik u voor deze opdracht.